Avainsana-arkisto: työhyvinvointi

Pitääkö sote-johtajien työhyvinvoinnista puhua?

Sosiaali- ja terveysalan (sote) työvoimapula, talouden haasteet ja koronapandemia luovat paineita alan työntekijöille ja johtajille. Työhyvinvoinnista huolehtimisen ja siitä avoimesti keskusteleminen on erityisen tärkeää juuri nyt. Hyvä työhyvinvointi tuo työntekijälle, organisaatiolle ja yhteiskunnalle lukuisia etuja. Hyvinvoiva työntekijä on tuottava ja todennäköisimmin työhönsä ja sen kehittämiseen sitoutunut.

Johtajan työhyvinvointi vaikuttaa alaisten työhyvinvointiin ja organisaation tuottavuuteen, joten siihen kannattaa kiinnittää huomiota aivan samoin, kuin muidenkin työyhteisön jäsenten hyvinvointiin. Hyvällä työhyvinvoinnilla on kaikille organisaatioille etuja mm. lisääntyneen tuottavuuden kautta, eli sillä on välinearvoa. Vähintään yhtä tärkeää on työhyvinvoinnin itseisarvo. Kaikilla työntekijöillä on oikeus voida hyvin.

Johtajuus ei houkuta

Sote-alan johtajia eläköityy paljon tällä hetkellä ja uusien rekrytointi on haasteellista. Tutkimusten perusteella sote-alan johtajan työtä ei pidetä houkuttelevana. Työn vaativuus ja vastuu on kasvanut, eikä vaatimuksiin pysty itse vaikuttamaan. Työmäärä saattaa olla kohtuuton ja työpanokselle asetetaan epärealistisia odotuksia. Lohdullista on, että työhyvinvointia voidaan kuitenkin kehittää sekä kuormitus- ja vaatimustekijöitä poistamalla että työn, organisaation ja yksilön voimavaroja vahvistamalla. Tämä kuitenkin vaatii pysähtymistä asian äärelle, ja avointa keskustelua työpaikoilla. Muuten työhyvinvointi saattaa jäädä vain maininnaksi työpaikan strategiassa.

Sote-johtajan työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ovat tutkimusten perusteella samoja kuin kaikilla muillakin työntekijäryhmillä. Toisaalta työn erityispiirteet tuovat siihen omat mausteensa, jotka puuttuvat monelta muulta ammattiryhmältä. Epävarma taloustilanne näkyy sosiaali- ja terveydenhuollon johtajien työhyvinvoinnissa. Pitkät ja aikaa vievät päätöksentekoketjut, jossa vastuut eivät aina ole selkeitä, sekä ristiriitaiset ja puuttuvat hallinnon ohjeistukset turhauttavat johtajia. Epäreiluuden kokemukset, luottamuksen puute ja ei-avoimet toimintatavat kuormittavat. Lyhytjänteiseksi koettu suunnittelu, jota jaksotetaan vaalikausittain vaihtuvien ohjelmien mukaisesti, vaikuttaa tutkimuksen perusteella työhyvinvointiin. Muutosten, kuten pitkittyneen sote -uudistuksen, tuoma epävarmuus oman työn ja oman itsen tulevaisuudesta, huonontaa johtajien työhyvinvointia. Toisaalta johtajan työssä on paljon tekijöitä, jotka edesauttavat hyvän työhyvinvoinnin ylläpitämistä, kuten mahdollisuus oman työn kontrollointiin ja vapaus tehdä päätöksiä.

Työhyvinvoinnin perustana työpaikoilla toimii aina hyvä ja keskusteleva johtaminen, selkeät toimintatavat ja vastuut sekä avoin vuorovaikutus. Työhyvinvointikeskustelussa, ihan kaikkien työntekijäryhmien osalta, on lisäksi entistä tärkeämpää pohtia laajemmin niitä keinoja, joilla voidaan ylläpitää hyvää työhyvinvointia ja vahvistaa olemassa olevia voimavaroja.  

Vastauksena otsikossa esittämääni kysymykseen: kyllä sote-johtajien työhyvinvoinnista pitää puhua. Sote-alan työpaikoilla pitää puhua avoimesti aivan jokaisen siellä työskentelevän hyvinvoinnista. Hyvinvoiva työntekijä, oli hänen asemansa mikä hyvänsä, on sote-organisaation suurin voimavara, jonka avulla pystymme hoitamaan perustehtävämme: hoitamaan hyvin ja laadukkaasti asiakkaamme yhteistyössä hänen kanssaan.

Niina Herttuala
Väitöskirjatutkija
Tampereen yliopisto

niina.herttuala (a) tuni.fi

Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 9.11.2020.

Välillä valo välähtää

Koin eilen valaistumisen hetken. Sehän on erityisen toivottavaa tänä pimeänä vuodenaikana. Ja missäkö valo välähti? Istuin turvallisesti auditoriossa, Uuma-hankkeen seminaarissa. Hankkeen nimi muuten kuvastaa sitä, kuinka innovatiivisia me hankehaukat toisinaan olemme. Meillä on menossa oikein kisa siitä, millaisia lyhenteitä saamme hankkeen nimiksi nikkaroitua. Uuma on koottu seuraavista aineksista: Uusia työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja tukemisen malleja Etelä-Pohjanmaalle.

Mutta asiaan. Työterveys on ollut minulle paikka, jonne pääsee vähällä jonottamisella valittamaan vaivojaan. Välillä ne kutsuvat sinne tarkastuksiin, kopistelevat polvia ja neuvovat laihduttamaan. Vaan seminaarissapa todistettiin, että parhaimmillaan työterveyspalvelujen tarjoaja on työnantajan ja työntekijän paras kaveri. Ja että tätä kaveruutta haluttaisiin tarjota nykyistä enemmän myös mikroyrityksille ja yksinyrittäjille.

Arvatkaa, mikä on yksi suurimpia esteitä sille, etteivät pienimmät yritykset tee sopimuksia työterveysyksiköiden kanssa? Raha tietysti ratkaisee jonkun verran. Mutta iso vaikutus on myös sillä, että koko systeemiä pidetään aivan liian vaikeana. Ammattilainen puhuu ammattikieltä ja maallikon pitäisi siitä ymmärtää. Palvelun ostaja ei tajua, mitä hänelle tarjotaan ja mistä hän maksaa. Uumassa onkin ratkottu tätä miettimällä palveluja yhdessä yrittäjien kanssa. Hankkeessa koottu käsikirja ilmestyy ensi vuoden alkupuolella.

Se valaistuminen? Joo, tulee tässä: minkä tahansa alan ammattilaisen ammattitaitoa on osata esittää asiansa niin, että maallikko ymmärtää. Siinäpä meillä kaikilla harjoittelemista.

– Nina Harjunpää –