Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2019

Monimuotoistuva kaupungistuminen

Väestöennusteiden mukaan vuonna 2040 Suomessa kasvavia kaupunkiseutuja olisivat vain pääkaupunkiseutu sekä Tampereen ja Turun seudut. Tämä ei kuitenkaan ole kaupungistumisen koko kuva.

Kasvun kääntöpuolia

Väestön keskittyminen näkyy kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen kehityksessä. Kaupunkirakenteen tiivistämisestä on tullut suosittu suunnittelustrategia, jota perustellaan infrastruktuurikustannusten alenemisella ja asukkaiden siirtymisellä ekologisempaan joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Usein mainitaan myös palvelujen parempi kannattavuus.

Suomalaisissa kaupungeissa viher- ja virkistysalueet ovat perinteisesti olleet lähellä. Monet tiivistämissuunnitelmat uhkaavat nyt kaupunkilaisten viihtyvyydelle tärkeitä alueita. Tällä voi olla vakaviakin seurauksia, sillä tutkimuksissa on todettu selviä yhteyksiä viheralueiden, kaupunkilaisten liikkumisaktiivisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin välillä.

Muita nopean kasvun seurauksia ovat korkean rakentamisen trendi ja asuntojakauman painottuminen pieniin, kiinteistösijoittajien suosimiin asuntoihin. Vaikka näillä molemmilla on tällä hetkellä kysyntää, on vaarana, että korkea rakentaminen synnyttää leveysasteillamme epäviihtyisiä, varjoisia ja tuulisia katutiloja. Asuntojakauman alueellinen yksipuolistuminen pienasuntoihin voi saada aikaan sosiaalista eriytymistä.

Vastakaupungistumisen mahdollisuus

Joissakin ennusteissa on nostettu esiin muuttoliikkeen osittainen kääntyminen takaisin pienempiin kaupunkeihin. Sen voi aiheuttaa suurten kaupunkien kasvuongelmat tai maahanmuuton keskittyminen niihin. Maahanmuutto saattaa olla lähitulevaisuudessa merkittävä kaupungistumisen ajuri, sillä pelkän luonnollisen väestönkasvun varassa kasvu-uralla pysyy vain muutama kaupunkiseutu.

On kuitenkin mahdollista, että maahanmuuttajat eivät kasaudu ainoastaan suurimpiin kaupunkeihimme, vaan myös pienemmät kaupunkiseudut saavat osansa, jos ne pystyvät ja haluavat hyödyntää uusien tulokkaiden työvoimapotentiaalia.

Pienet ja keskisuuret takaisin kartalle

Suomessa on tilaa erilaisille elämisen ja asumisen malleille. Suurimpien kaupunkien merkitys maamme taloudelle ja urbaanin elämäntavan nimeen vannoville on kiistaton, mutta pienillä ja keskisuurilla kaupungeilla on oma tärkeä roolinsa aluerakenteessa ja kaupunkiverkon solmuina.

Niitä tarvitaan myös pehmeämmän, luonnonläheisemmän ja yhteisöllisemmän elämäntavan puitteiksi. Kehittyvä digitaaliteknologia tukee monimuotoisuutta mahdollistaessaan työn ja paikan välisen sidoksen purkautumisen.

Ari Hynynen on arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuksen Epanet-professori Tampereen yliopistosta.

Juttu on julkaistu Ilkassa 30.9.2019.

Asiantuntijuus – pysyvä vai liikkeessä oleva tila?

Yliopistot ja korkeakoulut kouluttavat työelämään asiantuntijoita, joiden työpanoksella yhteiskunnan uskotaan kehittyvän. ”Koulutamme maailman ymmärtäjiä, maailman muuttujia ja tulevaisuuden näkijöitä”, kertoi yliopistoni strategia. Maistereita ja tohtoreita odottaa hieno tehtävä yhteiskunnassa. Mistä sitten tunnistat asiantuntijan? Hän ratkaisee teoriatietoon, käytännön kokemukseen, oman toiminnan arviointiin ja sosiaalisiin taitoihin perustuvalla osaamisellaan työelämän ongelmia. Asiantuntijana hän näkee ja tulkitsee muutostekijöitä ja niiden vaikutuksia sekä osaa ottaa työssään etunojan.

Monesti ajattelemme asiantuntijuuden kasvavan tekemällä vaativia töitä.  Mitä enemmän on työkokemusta, sen varmimmin on asiantuntija.  Näinkin voi olla. Mutta näyttäisi, ettei käytännön kokemus yksistään riitä edes ylläpitämään asiantuntijuutta työelämässä, saati sitten kasvattamaan sitä. Asiantuntijuuden taso voi jopa laskea. Saatat käyttää työvälineitä tehottomasti (digi, some) tai jättää jotakin käyttämättä kokonaan, saatat suhtautua uusiin ideoihin pidättyvästi, saatat jättää ympäristöstä tulevat signaalit huomioimatta.  Kerran hankittu yliopistotutkinto ja pitkä työkokemus eivät riitä asiantuntijuuteen.

Miten pysyn asiantuntijana?

Tutkijat, mm. Erno Lehtinen, puhuvat tarkoituksellisesta harjoittelusta (deliberate practice), joka on asiantuntijuuden kehittämistä ja sen tunnistamista, missä osaamista erityisesti pitää kasvattaa. Tärkeitä osia harjoittelussa ovat uuden teoriatiedon omaksuminen, sen vieminen käytäntöön ja valmentajan antama palaute suoriutumisesta.  Tätä harjoittelua voidaan tehdä tutkinnon jälkeisissä koulutuksissa, joissa kohtaavat teoriatieto ja työelämätieto.

Tarjonta luo kysyntää

Seinäjoen yliopistokeskuksen koulutuksiin voi osallistua työn ohessa.  Tarjolla on väyliä kandidaatin ja maisterin tutkintoihin, tutkijahotelli tarjoaa puitteet tohtoriväylään. Opintoväylät ovat käypä mahdollisuus tutkintotasoaan korottaville.  Mutta uuteen teoriatietoon pitäisi päästä käsiksi jo kevyemmälläkin koulutuksella, esim. tutkinnon osan suorittamalla.  Uudenlaisena esimerkkinä koulutustarjonnan laajentamisesta ovat FITechin kautta tarjottavat ICT-kurssit, joissa yliopistot ovat avanneet kurssitarjontaansa kaikkien saataville. Tarjolla on kursseja perusteista syventäviin. Voit myös valita, haluatko paikanpäälle yliopistoon, haluatko opiskella verkon avulla kotoasi tai työpaikaltasi vai haluatko yhdistellä eri tapoja. Jatkuvaan oppiminen tarvitseekin monimuotoista koulutustarjontaa tutkintokoulutusten ja avointen yliopistojen rinnalle.

Aira Metsä-Ketelä toimii koordinaattorina Seinäjoen yliopistokeskuksessa, erikoisalanaan jatkuva oppiminen. Yliopistokeskusta koordinoi Tampereen yliopisto.

Juttu on julkaistu myös Ilkassa 23.9.2019

Globaali logistiikka näkyy paikallisestikin

Vapaa kauppa ja tehokas logistiikka mahdollistavat tavaroiden tilaamisen kotiovellemme muutamassa päivässä kohtuullisin kustannuksin. Kuluttajat ovat päässet nauttimaan kulutustuotteiden hintojen alenemisesta viimeisten vuosikymmenien aikana.  

Kuljetuksen merkitys hintaan on vähäinen

Merikontillinen lenkkareita tai elektroniikkaa tulee Kiinasta Suomeen parilla tuhannella dollarilla. Matka kestää vähän yli kuukauden meritse tai viitisentoista päivää junalla. Matalien valmistuskustannusten valtiot ovat hyödyntäneet kustannusetujaan työvoimaintensiivisissä tuotteissa kuten tekstiileissä tai kulutustavaroissa. Kuljetusten ja varastoinnin kustannukset ovat lähes merkityksettömät, viidenkympin lenkkareissa ehkä pari euroa. Logistiikka on siis osaltaan mahdollistanut monien tuotteiden tuotannon siirtymisen pois meiltä.

Toisaalta vapaa kauppa on mahdollistanut Euroopan maille pääsyn toimittamaan korkeaa teknologiaa ja osaamista kasvaviin talouksiin. Toimiva logistiikka mahdollistaa myös sen, että eurooppalaisten yritysten tuotannossaan tarvitsemat osat saadaan paikalle luotettavasti. Toimiva, maapallonlaajuinen logistiikkainfrastruktuuri tasoittaa alueellisia eroja ja tehostaa toimintaa. Jos kysyntää on, voimme viedä kannattavasti koneita ja laitteita tai vaikkapa korkealaatuista sianlihaa toiselle puolelle maailmaa.

Perustana tehokkaat runkoreitit

Logistiset järjestelmät perustuvat suuriin, tehokkaisiin runkoreitteihin ja näiden ympärille rakentuviin syöttöverkostoihin. Suuret laivat kulkevat pitkät matkansa vakioreiteillä. Kuljetusyksikkönä käytetään tasamittaisia merikontteja, joita voidaan helposti lastata ja purkaa autoihin, laivoihin ja juniin. Reitin toimittajia on helppo kilpailuttaa. Joustavuus saadaan verkon rakenteesta, joka yhdistää runkoreitit ja pienemmät paikalliset toimijat. Informaation hallinta on tässä tärkeää.

Alueiden eriarvoisuus kasvaa

Digitalisaatio muuttaa logistiikkaa myös paikallisesti. Noutomaatit ovat korvanneet postitoimistot lähes kokonaan. Ravintolaruokien kotiinkuljetus toimii Suomessakin suuremmissa kaupungeissa puhelinappien ja joustavasti toimivien keikkalähettien avulla. Kehitys näkyy alueiden eriytymisenä. Amazon testaa miljoonakaupungeissa verkkokauppaa, jossa ostokset tuodaan kotiovelle parissa tunnissa tilauksesta. Toisaalla Suomessa taas postin jakelua harvennetaan pienemmillä paikkakunnilla.

Vaikka tullimuurit ja kauppasodat haastavat globalisaatiota, olemme hyvin riippuvaisia kansainvälisestä logistiikasta. Toimiva kuljetusinfrastruktuuri, digitaaliset palvelut ja yhteiset säännöstöt mahdollistavat toimivan talouden ja yhteiskunnan.

Jutun kirjoittaja Petri Helo on logistiikan Epanet-professori Vaasan yliopistossa. Juttu on julkaistu Ilkassa 16.9.2019