Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2016

VALE, EMÄVALE, TILASTO

Otsikon mukainen sanonta on varmasti kaikille tuttu. Se on saanut todennäköisesti alkunsa ajatuksesta, että tilastoilla pyrittäisiin saamaan asiat näyttämään tekijälleen mieluisilta tai tarkoituksenmukaisilta. Tilaston perustana on usein tutkimus, joka voidaan pilata monilla konsteilla: päätetään etukäteen minkälaisia tuloksia halutaan, muotoillaan kysymykset johdatteleviksi, käytetään pientä otosta, tulkitaan vastaukset halutun kannan mukaisesti jne. Kesäyliopiston tilastoinnissa tämä ei onnistu, koska toimintavuodesta tilastoidaan ihan kaikki.

Kesäyliopistolta kerätään toiminnasta monenlaista tilastotietoa, joista osa perustuu lakiin (tilastolaki, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki, vapaasta sivistystyöstä annettu laki), osa perustuu sopimukseen (tekijänoikeusjärjestö Kopiosto), osa perustuu yhteiseen edunvalvontaan (Suomen kesäyliopistot ry), osa muuhun yhteistyöhön (eteläpohjalaiset vapaan sivistystyön oppilaitokset) ja osa vielä ihan omaan tai jäsenistön tarpeeseen.

Opetushallitus on kiinnostunut kesäyliopiston toimintamenoista ja –tuloista sekä opetustuntien lukumäärästä. Näiden tietojen perusteella kesäyliopistolle lasketaan vuotuinen valtionosuus ja mahdollisesti muita avustuksia.

Tilastokeskusta kiinnostaa koulutuksien lukumäärä, brutto- ja netto-opiskelijamäärä, naisopiskelijoiden määrä ja opetustuntien määrä. Näistä täytyy vielä erotella alle 6 tuntia kestäneet koulutukset, yksinomaan lapsille ja nuorille järjestetyt koulutukset, tutkintoon johtamattomat koulutukset (eriteltynä koulutuksen pääasiallisen sisällön tai tavoitteen mukaan koulutustyypeittäin) ja vielä viimeisenä erittelynä vapaana sivistystyönä järjestetyn koulutuksen ja avoimena yliopisto-opetuksena järjestetyn koulutuksen osallistujat ja näistä vielä naiset erikseen.

Suomen kesäyliopistot ry:lle tilastoimme taloutta koskevia asioita, kuten tulot (15 alakohtaa) sekä avoimen yliopisto-opetuksen menot (10 alakohtaa). Toimintaa selvittävässä tiedustelulomakkeessa ilmoitamme toimihenkilöiden henkilötyövuodet, avoimen yliopisto-opetuksen oppiaineet ja opintopisteet korkeakouluittain sekä opintojaksot. Hankekoulutuksista ja omaehtoisesta työelämälähtöisestä ammatillissivistävästä koulutuksesta raportoimme kurssien lukumäärät, osallistujien määrät ja opetustuntien määrät. Opetushenkilöstöstä raportoimme kolme eriteltyä tietoa ja opiskelijoista yhdeksän eriteltyä taustatietoa. Ikääntyvien yliopistotoiminnasta tilastoimme lisäksi opetustunnit, osallistumiset ja opiskelijat.

Onneksi näiden kolmen tahon vaatimilla tilastotiedoilla selviää sitten melkein lopuista tilastoraporteista, paitsi paikkakuntakohtaiset osallistujamäärät kerätään vielä erikseen jäsenkuntia varten.

Joten, hyvä kesäyliopiston opiskelija, seuraavan kerran kun täytät kurssi-ilmoittautumista ja kiroilet vähintään 25 kohdan lomaketta, ymmärrät toivottavasti mistä on kyse.

Tilastot pilkun tarkasti,
Outi Kultti