Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2014

Tehoa Tieteestä

Seinäjoen seudun elinkeinokeskus SEEK ja Seinäjoen yliopistokeskus toteuttavat tammikuussa 2014 tiedotuskampanjan, jossa lehti-ilmoituksilla ja netistä löytyvillä jutuilla kerrottiin Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Epanet-verkoston tutkimusryhmien työstä.  Elinkeinoelämän kannalta on tärkeää, että alueen yritykset hyödyntävät Epanet-professuureja ja sitä tutkimustyötä, jota he tutkijajoukkoineen tekevät.

Tehoa tieteestä esitteli kymmenen ihmistä, heidän työnsä sisältöä sekä yhteistyömahdollisuuksia. I-Print Plussan toimittajien kirjoittamat jutut ilmestyivät tammikuun aikana. Käy lukemassa tarinat. Niistä  saa hyvän käsityksen siitä, kuinka monipuolisia asioita tutkimusryhmissä tutkitaan ja kehitetään.

Tehoa tieteestä näinkin.

 

– Nina Harjunpää –

Kuva

 

Rakennetaan yhdessä eteläpohjalainen koulu!

Seitsemäntoista eteläpohjalaista kuntaa ja Isokyrö ovat aloittaneet jättiurakan. Kunnat laativat yhteistyössä maakunnallista opetussuunnitelmaa. Uusi suunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016.

Esi- ja perusopetuksen uusia opetussuunnitelmia pohjustetaan arvokeskustelulla. Kouluissa arvokeskustelua käydään mm. Unelmieni koulu – tehtävän muodossa, jossa oppilaat saavat kertoa sanoin ja kuvin tulevaisuuden koulusta. Kunnissa toteutetaan myös kaikille kuntalaisille avoimia arvoiltoja, joissa voi keskustella opetussuunnitelman arvoista.

Keskustelua opetussuunnitelman arvopohjasta täydennetään sähköisellä kuntalaiskyselyllä, joka on avoinna verkossa 3.-20.2.2014. Tuloksista koostetaan arvopohja maakunnalliselle opetussuunnitelmatyölle.

Opetussuunnitelma on koulujen kivijalka. Siihen kirjataan, mikä on oppilaan kasvun ja kehityksen kannalta keskeistä ja miten koulussa työskennellään. Se sisältää toiminta-ajatuksen ja arvot, oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt sekä työtavat ja arvioinnin perusteet. Opetussuunnitelma pitää sisällään myös koulun kaikki oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautumisen.

Arvokeskusteluun halutaan osallistaa kaikki kuntalaiset. Kutsumme kaikki eteläpohjalaiset mukaan tähän prosessiin. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa näkemyksiä siitä, mitkä arvot ovat tärkeitä koulun kasvatuksessa ja opetuksessa.

Kysely on tarkoitettu esiopetuksen sekä ala- ja yläkoulujen oppilaille, vanhemmille/huoltajille, opetustoimen henkilöstölle, kuntien luottamushenkilöille ja kaikille kuntalaisille.

Linkki kyselyyn: http://www.epops2016.com

Annika Raveala